Mand der klikker på tablet.

Effektiviserede lagerlokationer

Hvorfor er det vigtigt at vide hvor en vare er?

Det er vigtigt at vi fortæller vores lagerstyringssystem hvor vi har lagt en vare, for ellers så skal vi selv huske hvor man har lagt hen. I takt med at man får flere kollegaer, som alle skal vide hvor man kan finde varerne, bliver det vigtigere at registrere hvor man lægger dem.

Især når antallet af forskellige varer på lageret stiger. Det er især også vigtigt, hvis man en gang imellem ikke kan finde sine varer eller finder ud af at man, mod forventning, har færre varer end systemet mener man bør have på lager.

Der kan også være grund til at vide hvem der har lagt varen på lager eller hvem som har plukket fra lokationen. Måske der er sendt for mange ud til en kunde eller måske varen er blevet lagt et andet sted end ”der hvor den plejer at skulle ligge”.

Optimeret pluk og pak

At have et optimeret lager med live opdatering af varer og pluk fra lokationer, kan drastisk tidsbespare pluk og pak i virksomheden, samtidig med at der undgås plukke og pakkefejl. Alt sammen for at reducere skridt og tidsforbrug for medarbejderne på gulvet.

Hvad er en lokation, og hvorfor er den vigtig for virksomheden?

I takt med at dit lager vokser og du får brug for at registrere hvor du lægger varerne, så har du brug for at inddele dit lager i nogle ”lokationer”. En lokation er i princippet ”bare” f.eks. en hylde eller en pallereol. Det er et sted som du har fastsat findes et bestemt sted på lageret, fabrikken eller i værkstedet.

Det kan være et stort sted eller et lille defineret sted, f.eks. en lille plukkekasse. Det er først når mange lokationer oprettes at du virkelig kan få udbytte af systemet. Med lokationer kan du opsætte en naturlig rute igennem lokaler, ud fra dine specifikationer og her tildele kasser numre fra 1 og op, i samme retning som rejsen foregår.

Den naturlige plukkerejse

Hvis ved kommende går så reolernes første vare er på højre side af reolen, så skal systemet sættes up fra højre mod venstre. Forsøg at sætte systemet op fra venstre mod højre, det er sådan vi lærer at læse og er derfor mest naturligt for de fleste.

På denne måde kan du så definere hvor på rejsen at noget befinder sig. Hver række af reoler eller gang, får så et tal eller et bogstav og det samme gør lokalet, hvis der er flere lokaler i dit plukke system. Til sidst kan du også tildele et tal til hver hylde på reolen og endnu et tal eller bogstav til forskellige kasser på hylden.

Lad os give et eksempel:

Vi har en vare som ikke er særlig stor, en lille skruetrækker. Den skal nu tildeles en lokation. Vores andet værktøj er på vores lager for værktøj, vi har 4 lagre til forskellige varer, dem har vi kaldt lager A,B,C og D. Værktøj ligger på B lageret, så det er der lokationen vil være. Skruetrækkeren er lille og i en løs blisterpakke og skal derfor ligge i en kasse, for ikke at blive væk.

Kasser har vi på en hylde (hylde nummer 31, på reol nummer 11, i gang nummer 6) et bestemt sted på lageret med flere småvarer, der er 8 kasser på en hylde, kasserne hedder A til G, vi ligger den i kasse nr. 6 (E).

Denne vares lokationer er nu: B6-11-31E (Lager B gang nummer 6 – Reol nummer 11 – Hylde nummer 31 kasser E

Nu har du et overskueligt lokationssystem på lageret som gør det nemmere at forstå hvor en vare er og hører hjemme. Der bør sættes skilte der tydeligt viser opdelingen af rummet, på dørene udenfor og indenfor, gangene, i begge ender og på hylderne og til sidst lokationen.

Brug et WMS og stregkoder for at gøre lagerføring til en leg

Lokationer bliver først rigtigt effektive, når du bruger et WMS (Warehouse Management System), til at styre dine lokationer igennem. På denne måde kan du flytte varer rundt, uden for meget bøvl og ændre lokationer med et enkelt scan af lokationens stregkode.

Med et WMS sætter man en stregkode label med lokationernes ”navn” tydeligt over eller under varerne. Samtidig anbefaler vi at lave større skilte med gangenes navne og mindre, men stadig tydelige skilte på reolen med nummer og til sidst et skilt eller en hyldeforkant under eller over de forskellige varer på lokationen, med en stregkode.

Denne stregkode kan vi scanne hver gang vi lægger en vare på hylden eller ned i kassen. Hvis vi i forvejen har scannet varen som vi vil flytte, så kan vi, ved bagefter at scanne lokationen fortælle vores WMS at ”Vare A” er lagt på ”Hylde 1” f.eks.

Nu husker vores WMS hvor varen ligger, antallet, hvem der lagde den der og hvornår det skete. Så slipper du for at huske det. Du slipper også for at skrive det ind manuelt. Det hele bliver bare meget nemmere og hurtigere. På denne måde kan du beskære plukkefejl drastisk og kan komme forvirringer til live og begrænse forsvundne varer.

Alm. eller kaos lager?

Der findes overordnet set 2 slags lager. Et lager, hvor vi lægger varen ”hvor den plejer at være” og en hvor vi selv bestemmer hvor varen skal ligge når vi skal lægge den på lager. De fleste kan godt lide at varerne ligger hvor de plejer. Det giver et indtryk af at vi har styr vores lager.

Men faktisk kan det virke til at det tager længere tid, når der skal plukkes, da lageret ikke er optimeret ud fra varernes popularitet og at der skal gås en lang rute, for at nå de varer der ofte plukkes

Orden i kaos

Nogle kan godt lide at man ikke behøver at lægge varen hvor den plejer at ligge, men at man lægger den hvor det giver bedst mening på tidspunktet man skal lægge den på lager. Det kalder man for kaoslager.

Med et WMS er der faktisk ikke meget kaos over et kaos lager. Det er tværtimod meget struktureret.

Det kræver kun at du registrerer hvor du lægger dine varer. Det kan jo være at varen som plejer at ligge på hylden helt nede bagerst på lageret, pludselig sælger rigtig godt og måske bør ligge forrest på lageret, så man ikke skal gå helt ned bagerst, hver gang man skal plukke varen eller lægge den på lager.

Det kan begge typer lager håndtere, forskellen er bare at du med kaos lager kan rykke varen på og over flere lokationer, alt efter f.eks. sæson og efterspørgsel. Dvs. at hvis dit WMS råder dig til at lægge varen forrest på lageret, så kan du gøre det med de nye varer du modtager og samtidig plukke fra de bagerste varer indtil den lokation er tom.

På den måde behøver du ikke flytte varerne midt i det hele, men kan forskyde til en periode hvor du har tid eller kan plukke den væk fra den gamle lokation og først plukke fra den nye, når den gamle lokation er tom.

First in First out

Kaoslager er også en god løsning hvis du vil anvende FIFO (First In First Out) princippet eller separere varer med forskellige holdbarhedsdatoer. Dvs. hvis du vil plukke de varer først som er ældst, så kan du hver gang du lægger varer på lager, som du allerede har, lægge dem på hver deres lokation og dermed sikre at du ikke kommer til at blande dem.

Kaos lageret har også den fordel at du ikke behøver at indtænke lokationernes størrelse til at kunne have det max antal du nogensinde kommer til at bestille af varen. Dvs. hvis der ikke er plads nok til at have det hele på én lokation, så vælger du bare en anden eller deler dem op på flere lokationer.

Det samme er gældende hvis du bestiller en meget lille mængde så behøver de ikke optage al pladsen som den normale plads gør. Så vælger du bare en mindre lokation. På den måde udnytter du dit lager bedre.

Tøm dine lokation tit

Ved at have flere mindre lokationer, eller aldrig at lægge varer ind på lokationer som allerede har varer på, så får du mulighed for at tømme dine lokationer ind imellem.

Det giver den fordel at du finder ud af om der er for meget eller for lidt på lokationen, ofte i stedet for at finde ud af at du har for lidt når du skal sende varen eller først finder ud af at der har været svind af en vare ved den årlige status (optælling).

Det gør at du ikke bliver overrasket for sent og at du kan lave nye bestillinger af varen så tidligt som muligt så du altid kan servicere dine kunder.

Plukke ruter

En anden fordel ved at have opdelt sit lager i lokationer, er at man via en tablet eller håndterminal kan få at vide hvor man skal gå hen for at finde varen. Hvis man plukker mange varer, så kan man også lave en smart rute, som kan være ensrettet, så man går den smarteste og korteste rute for at plukke sine varer til alle sine ordrer.

Det giver også den fordel at hvis man er flere kollegaer til at plukke at man ikke skal krydse hinanden således at dagligdagen går som smurt.

Hvad skal lokationerne hedde?

Navngiv dine lokationer på en smart måde. Gerne så man let kan se hvad de hedder på afstand. Det kan selvfølgelig gøres med store labels men det er ligeså vigtigt at de ikke hedder noget kompliceret som er svært at læse. Det skal være meget sigende for lokationen hvor den er henne således at alle kan se om de står det rigtige sted eller om man er på vej den forkerte vej.

Vi anbefaler at bruge tal og bogstaver. Kun at bruge det ene eller det andet, kan være mere uoverskueligt. En lokation der hedder 11-3-13-3-4 er mindre overskueligt for hjernen end K3-13-3D, selvom informationen er den samme.

Har du brug for hjælp?

Vi hjælper dig gerne med at oprette dine lokationer på en smart måde, med tanke på hvad der er bedst for din virksomhed.